ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

«Жоңғар Алатауы» РММ Сарқан филиалы
========================
Сарканский филиал РГУ «Жонгар –Алатауского» ГНПП

 «Жоңғар Алатауы» РММ Сарқан филиалы Сарқан ауданының Екіаша ауылында орналасқан. Жалпы ауданы – 134075 га.
========================
Сарканский филиал РГУ «Жонгар –Алатауского» ГНПП расположен на территории Сарканского района в поселке Екіаша. Общая площадь – 134075 га.

Филиал үш орман шаруашылығына бөлінген:
1. Аманбөктер орманшылығы-ауданы 61 953 га құрайды , айналым саны-21

2. Басқан орманшылығы-ауданы 41883 га, айналым саны-20

3. Терек орманшылығы - ауданы 30110 га, айналым саны-17

Сарқан орман питомнигі-ауданы 129 га, айналым саны-1
========================
Филиал разделен на три лесничества:

1. Аманбоктерское лесничество - площадь составляет 61 953 га, количество обходов - 21

2. Басканское лесничество - площадь составляет 41883 га, количество обходов - 20

3. Тополевское лесничество - площадь составляет 30110 га, количество обходов - 17

Сарканский лесной питомник - площадь составляет 129 га, количество обходов - 1

Сарқан филиалының директоры (директор Сарканского филиала) - Кусаинов Т.У.

 

Сарқан филиалы директорының орынбасары-Мухашев Ж. У. (Заместитель директора Сарканского филиала- Мухашев Ж.У.)

 

 

Табиғатты пайдалану жөніндегі инженері (инженер по природопользованию) -

Абдильдаев Қ

 

 

Орманды қорғау және қорғау инженері (инженер по охране и защите лесов) -

Нургожанов Р.К

 

 

Аңшы биолог (охотовед-биолог) -

Давыдченко С.В

 

 

Экологиялық ағарту және туризм жөніндегі инженер (инженер по экологическому просвещению и туризму) –

Шамшудинов М.Р.

 

 

Экологиялық ағарту және туризм жөніндегі инженер (инженер по экологическому просвещению и туризму) –

Турысбекова А.Ж

 

 

Ғылым және мониторингтік бақылау жөніндегі маман (Специалист по науке и мониторинговым наблюдениям) -

Елеусізов Қ.

 

 

Орман шебері (Мастер леса )-

Ж. Құмарғалиев

 

 

Орман өрт сендіру станциясының басшысы (Начальник лесопожарной станции) –

Сыдыков Ж

Орманшы (Лесничий) – Сатылғанов Қ.

 

 

Орман шебері (Мастер леса) -

Ақжолов Ж

Тополевка орманшылығының аумағында 10 мемлекеттік инспектор күзет қызметін жүргізеді. Ауданы-30110 га, 17 орман айналым бар.
========================
На территории Тополевского лесничества ведут охранную деятельность 10 государственных инспекторов. Площадь – 30110га, имеется 17 лесных обходов

 

 

Ормашны (Лесничий) –

Токпаков М

 

 

Орман шебері (Мастер леса) –

Тургумбаев М

Басқан орманшылығы аумағында 12 мемлекеттік инспектор күзет қызметін жүргізеді. Ауданы - 41883 га, 20 орман айналым бар.
========================
На территории Басканского лесничества инспекторского участка ведут охранную деятельность 12 государственных инспекторов. Площадь – 41883 га, имеются 20 лесных обходов

 

 

Баскан орманшылығының шебері (Мастер Басканского лесничества) –

Аубаев Қ.

Аманбөктер орманшылығының аумағында 10 мемлекеттік инспектор күзет қызметін жүргізеді, 21 айналым бар.
========================
На территории Аманбоктерского лесничества ведут охранную деятельность 10 государственных инспекторов, имеется 21 обход.

Сондай-ақ Сарқан филиалының аумағында орман питомнигі бар, ауданы-129 га
Орман питомнигінің бастығы - Вишняков Мнир
========================
Так же на территории Сарканского филиала имеется лесной питомник площадь – 129 га

Начальник лесного питомника - Вишняков Мнир

 

 

Мемлекеттік инспектор (государственный инспектор) -

Абдуллаев Е

 

 

Сарқан филиалының радио диспетчері (Радио-диспетчер Сарканского филиала)-

Каирбекова А.М