ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ

ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК Zhongar-Alatau State National Natural Park

Қабиев Марат Нұрғазыұлы-Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің бас директоры

Кабиев Марат Нұрғазыұлы, 1964 жылы 4 караша күні. Ақсу ауданындағы Егінсу ауылында дүниеге келген. 1989 жылы 21 маусымда Жамбыл Технологиялық институтындағы инженер экономист мамандығын алды. 1989 жылы Талдықорған қаласында, «Разнобыт» мекемесінде инженер маманы болып жұмыс жасады. 1989 жылы 16 қарашада Талдықорған қаласының облыстық жоспар бөлімінде экономист лауазымын атқарды. 1991 жылы 22 шілдеде Алакөл ауданынына тұрмыс қажетін комбинатында бас инженер лауазымына ауыстырылды. 1994 жылдан 2002 жылға дейін Алакөл ауданының тұрмыс қажетін өтеу комбинатында-директор лауазымын атқарды. 2002-2009 ж жеке кәсіпкер. 2009 жылдан 20 қаңтардың-2015 жылғы 1 сәуірге дейін Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында шаруашылық меңгерушісі болып жұмыс атқарды. 2015 жылдың 1 сәуірінен бастап, Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында директордың орынбасары жөнінде лауазымына ауыстырылды. 2018 жылы Қазақстан инженері-педагогикалық халықтар достығы университетінің «Құқықтану мамандығы» бойынша бакалав дәрежесі дипломын алды. 2018 жылдың маусым айында «Жоңғар-Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне бас директор лауазымына тағайындалды

============================

Кабиев Марат Нургазыович - генеральный директор Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка

Кабиев Марат Нургазиевич, 4 ноября 1964 года. Родился в Акуском районе в селе Егинсу. 21 июня 1989 года получил специальность инженера-экономиста Жамбылского технологического института. В 1989 году работал по специальности инженер в г. Талдыкорган, в учреждении "Разнобыт".

16 ноября 1989 года занимал должность экономиста областного планового отдела города Талдыкорган. 22 июля 1991 года переведен в Алакольский районный комбинат бытовых услуг на должность главного инженера. С 1994 по 2002 год работал в Алакольском районном Комбинате бытовых услуг -в должности директора. 2002-2009 г индивидуальный предприниматель. С 20 января 2009 года по 1 апреля 2015 года работал заведующим хозяйством в Алакольском государственном природном заповеднике. С 1 апреля 2015 года переведен на должность заместителя директора Алакольского государственного природного заповедника. В 2018 году получил диплом бакалавра по специальности «Юриспруденция» Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов. В июне 2018 года назначен генеральным директором Государственного национального природного парка «Жонгар-Алатау

Ержанов Серик Молдажарович - заместитель генерального директора

Акылбаев Куаныш Серикболович - заместитель генерального директора по науке

Бас директордың ғылым жөніндегі орынбасары ғылыми-зерттеу, экологиялық-ағартушылық және туристік қызмет, шаруашылық және техникалық қызмет саласындағы құрылымдық бөлімшелердің жетекшілік жұмыстарына басшылық жасауды жүзеге асырады. Жетекшілік ететін мәселелер бойынша ұлттық парктің сыртқы ұйымдармен өзара іс-қимыл процестерін бақылайды. Негізгі бағыттарға сәйкес ұлттық парк аумағында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлауды және бақылауды жүзеге асырады. Табиғат мұражайын жинақтау және коллекциялық материалдарды толықтыру бойынша жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру. Қызметшілердің экологиялық-ағарту және туристік қызметі жөніндегі жұмыстарға басшылық ету қоғамның кең ауқымында биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтаудағы мемлекеттік ұлттық табиғи парктің қазіргі заманғы рөлін түсінуді қалыптастырудың негізі болып табылады.
================================
АКЫЛБАЕВ КУАНЫШ СЕРИКБОЛОВИЧ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ Заместитель генерального директора по науке осуществляет руководство работ курирующих структурных подразделений в области научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристской деятельности, хозяйственной и технической служб. Контролирует процессы взаимодействия национального парка со сторонними организациями по курируемым вопросам. Осуществляет планирование и контроль за проведением научно-исследовательских работ на территории национального парка в соответствии с основными направлениями. Организация проведения работ по комплектации музея природы и пополнением коллекционных материалов. Руководство работ по эколого-просветительской и туристской деятельности служащих основой формирования у широких слоев общества понимания современной роли государственного национального природного парка в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия.