Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк        Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

Zhongar-Alatau State National Natural Park